Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hair & lash extensions Natacha verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Hair & lash extensions Natacha, of om een andere reden persoonsgegevens aan Hair & lash extensions Natacha verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Hair & lash extensions Natacha, +32486381133, BE0650555541
De salon is bereikbaar via Hairextensions-natacha@hotmail.com

2.Welke gegevens verwerkt Hair & lash extensions Natacha en voor welk doel?

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) Voor - en na foto's

2.2 Hair & lash extensions Natacha verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hair & lash extensions Natacha
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto's worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto's van haren, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Hair & lash extensions Natacha gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hair & lash extensions Natacha te verzenden. Afmelding voor deze mails is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Hair & lash extensions Natacha verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hair & lash extensions Natacha passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hair & lash extensions Natacha van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Hair & lash extensions Natacha kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hair & lash extensions Natacha zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Hair & lash extensions Natacha je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Hair & lash extensions Natacha via Hairextensions-natacha@hotmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.